Takdim

Bir savaş mütefekkirine göre insanların çoğunluğu yaradılıştan ürkektir ve daima görünür tehlikeyi abartırlar.…